Phối Cảnh Golden Star Apartment

Phối Cảnh Golden Star Apartment

Phối Cảnh Golden Star Apartment

Phối Cảnh Golden Star Apartment

Sảnh Đón Golden Star Apartment

Sảnh Đón Golden Star Apartment

phoi canh

Phối Cảnh Hưng Phát Golden Star

phoi canh

Phối Cảnh Hưng Phát Golden Star

phoi canh

Phối Cảnh Hưng Phát Golden Star

vuon treo

Vườn Treo Lầu 20

vuon treo

Vườn Treo Lầu 20

cong vien

công viên nội khu

ho boi

Hồ Bơi Trên Lầu 20

Ảnh 3

Mặt Sau Dự Án

Ảnh 2

Hồ Bơi Trên Lầu 20

Ảnh 1

Hồ Bơi Lầu 20 - Hưng Phát Golden Star