Thông Tin Liên Hệ

NGUYỄN KHOA NAM

Địa chỉ:

 

167 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

  

0913 222 592   or 0987 090 986

Website:

 

http://xigrandcourt.com.vn

http://hungphatland.net

http://conghoagarden.net

http://hungphatsilverstar.com.vn

http://goldenstarapartment.com/

Email:

 

khoanamgialong@gmail.com

Ý kiến khách hàng